Kuntoutus

Fysioterapeuttisella kuntoutuksella on tärkeä rooli jalan kiputilojen hoidossa. Osassa sairauksia kirurgista hoitoa ei ole tarjolla ja silloin fysioterapia on ensisijainen hoitomuoto. Joillakin potilailla leikkaushoidon riskit voivat olla niin suuret, että leikkausta ei pidetä turvallisena. Silloinkin voidaan fysioterapian keinoin helpottaa potilaan vaivoja ja parantaa elämänlaatua.

Jalan kiputiloja aiheuttavat virheasennot ja toiminnalliset häiriöt. Merkittävien virheasentojen ja rappeumamuutosten leikkausaiheet ovat selvät. Lievempien virheasentojen yhteys jalan oireisiin ei ole yksiselitteinen. Tällöin on tarkoituksenmukaista ensin selvittää fysioterapialla saatava hyöty ennen kuin pohditaan leikkaushoidon mahdollisuuksia virheasennon hoidossa. Fysioterapian avulla tehdään jalan toiminnallisen häiriön selvittely ja hoito.

Mykkänen-7824-print

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus on tärkeä osa kirurgista hoitoa. Leikkauksesta saatava hyöty voi jäädä vaatimattomaksi, jos jälkikuntoutuksesta ei huolehdita. Esimerkiksi latuskajalkaleikkauksissa ja jännesiirreleikkauksissa jalan toiminta muuttuu radikaalisti, ja uudet lihastoiminnot eivät ”löydy” ellei harjoittelua ohjata ja etenemistä vauhditeta riittävästi. Jälkikuntoutuksella ei hoideta ainoastaan leikkauksen toipumisaikana syntynyttä väliaikaista toiminnanvajetta, vaan sillä puututaan myös aiemmin syntyneen virheellisen toiminnan hoitoon. Myös kipsillä tai lastalla hoidettavien tapaturmien jälkitilat jäävät tarpeettoman usein huonoiksi, jos kuntoutus jää saamatta. Kipsihoidon jälkeen nilkan liikeharjoitukset ja motorisen kontrollin harjoitukset pitäisi aloittaa pikavauhdilla, jotta jäykkyys ja toiminnalliset ongelmat eivät jäisi pysyviksi.

Mykkänen-7868-print

Fysioterapeutin ammattitaitoa ovat perehtyneisyys jalan monimutkaiseen toimintaan ja ymmärrys leikkaushoidon menetelmistä. Onnistunut hoito edellyttää lisäksi tiivistä yhteistyötä leikkaavan lääkärin ja fysioterapeutin välillä. Töölö Mehiläisen jalkakirurgisen tiimin alaraajafysioterapeutti Heidi Väkeväinen on kouluttautunut ja keskittynyt työssään jalkapotilaiden hoitoon ja tapaa leikkauspotilaat ensimmäisen kerran jo leikkauksen kotiutusvaiheessa. Yhteys hoitavaan lääkäriin on saumatonta koko hoidon ajan toiminnan tapahtuessa samassa yksikössä.

Mykkänen-7932-print

Voit varata ajan fysioterapeutti Heidi Väkeväiselle alla olevan painikkeen kautta.

ajanvarausfysioterapeuttu

Lue lisää: