Akillesjänteen sairaudet

Akillesjänteen sairauksien aiheuttamat kiputilat ovat yleisiä. Taustalla voi olla yksittäinen äkillinen vamma tai pitkittyneeseen ylikäyttöön liittyvä rasitusvamma. Joskus ylikäyttö liittyy vaativaan urheilulajiin, toisinaan taas jalan omat ominaisuudet aiheuttavat jännekudokseen kohdistuvan liiallisen kuormituksen. Akillesjännesairauden perimmäistä syytä ei tiedetä, käytännössä moni tekijä yhdessä aiheuttaa vaivan.

Tarjolla oleva hoitolinja riippuu siitä, missä kohdassa akillesjännettä kipu ja turvotus ovat.  Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että kantapään takaosan ja akillesjänteen alaosan ongelmiin voidaan tarjota hyvä leikkaushoito ja ylempänä jänteen keskellä oleviin ongelmiin ei ole sekä turvallista että tehokasta leikkaushoitoa.

(Kuva tulossa myöhemmin)

Akillesjännesairauksien luokittelu

Sijainnin mukaan sairaudet jaetaan kahteen ryhmään:

  • Sijainti akillesjänteen alaosassa ja kantaluukiinnityksessä kantapään takaosassa
  • Sijainti keskellä jännettä n 6 cm kantaluukiinnityksen yläpuolella

 

Akillesjänteen keskeisen osan sairauksien luokittelu oireiden keston ja kuvantamislöydösten mukaan:

  • I aste käsittää akillesjänteen ympäryskudoksen tulehduksen ja turvotuksen
  • II aste käsittää akillesjänteen ympäryskudoksen ja lisäksi jänteen tulehduksen
  • III aste on jännerappeuma ilman tulehdusmuutoksia

 

Akillesjänteen alaosan kivun hoito

Akillesjänteen kantaluukiinnityksen läheisyydessä todetaan aristus ja turvotus. Pitkittyneessä oireilussa diagnoosi tehdään MRI kuvauksella. Jos löydökset ovat lieviä, potilas voidaan ohjata fysioterapeuttiseen harjoitteluun. Harjoitukset kohdistuvat pohjelihasten jouston lisäämiseen venytyksin, ponnistavien lihasryhmien harjoituksiin ja kävelyn ohjaukseen. Lenkkareiden korkea kantatyyny voi auttaa ohjaamalla kantaluuta vaakasuorempaan asentoon.

Jos MRI:ssä on laajoja kantakulmauksen hankauksen merkkejä ja akillesjänteessä todetaan tällä kohdalla katkenneita säikeitä, suosittelen leikkaushoitoa ensisijaisena hoitona. Fysioterapiaa ohjelmoidaan jälkikuntoutuksena.

Leikkaushoidossa kantaluukulmaus taltataan pois, tulehtunut bursa poistetaan jänteen etupuolelta, vaurioitunut jännekudos poistetaan ja kiinnitysalueen jännekalkkeumat poistetaan. Mikäli kalkkeumat ovat kookkaita ja jännekiinnitystä joudutaan irrottamaan n 50 % pinta-alasta, tehdään uudelleenkiinnitys luuankkureiden avulla. Jälkihoitona on saapastuki 6 viikon ajan. Leikkauksella saadaan hyvä vaste kipuoireeseen ja haavan paranemisriskit ovat hallittavissa huolellisella jälkihoidolla.

 

 

Akillesjänteen keskiosan kivun hoito

Akillesjänteen keskellä todetaan sukkulamainen kivulias paksuuntuma. Akillesjänteen alaosa on rauhallinen ja kivuton. Hoito on fysioterapeutin ohjaama harjoittelu, jossa tehdään edellisessä kappaleessa kuvatut harjoitteet. Liiallista venytystä on varottava, ettei vaurioituneeseen jänneosaan tule pidentymää.

Erilaisia injektiohoitoja on kuvattu. Niiden kohdalla ei ole osoitettu turvallista ja tehokasta vaikutusta. Kortisoni-injektiot jänteen läheisyydessä altistavat jännerappeumalle ja jänteen katkeamiselle. Fysikaalisilla hoidoilla ei ole myöskään osoitettua tehoa jännesairauden hoidossa. Leikkaushoitoa harkitaan, jos fysioterapiakeinot on käytetty ja kipu pitkittyy. Tällöin voidaan tehdä esimerkiksi paikallisen kivuliaan jännekyhmyn poisto.

Jännesiirreleikkaus

Voimakkaasti paksuuntuneen ja kivuliaan jänteen leikkaushoidossa pelkkä jännepuhdistus ei tuo toivottua tulosta. Silloin on mahdollista tehdä lisäksi jännesiirretoimenpide (FHL transpositio), jossa isovarpaan pitkä koukistajalihas otetaan apumoottoriksi pohjelihakselle. Kyseinen lihas sijaitsee pohjelihaksen naapurina ja jännittyy askelluksen samassa vaiheessa. Jännesiirrettä käytetään myös tilanteissa, joissa akillesjänteen katkeaminen on jäänyt huomaamatta ja tehdään ns. myöhäiskorjaus. Iäkkäiden potilaiden vahva-asteisen akillesjännerappeuman hoito on suositeltavaa tehdä poistamalla kivulias akillesjänne kokonaan ja korvaamalla pohjelihasvoima edellä mainitun jännesiirteen avulla.

(Kuva tulossa myöhemmin)