Kaarijalka

Jalan muodon normaaleihin variaatioihin kuuluvat sekä matalat jalkaholvit että korkeat holvit. Jos korkean jalkaholvin (cavus) lisäksi nilkan linjaus on kääntynyt siten, että kantapää kääntyy voimakkaasti sisäänpäin (varus), on kyseessä virheasento. Ongelmana on jalan jäykkyys ja voimakas kuormitus jalan ulkosyrjällä ja päkiässä. Päkiöihin muodostuu känsiä ja varpaat vetäytyvät vasaravarvas virheasentoihin. Kuormitusvirhe aiheuttaa viidennen jalkapöytäluun rasitusmurtumia ja ulkokiertäjäjänteiden haurastumista.

Kaarijalan syynä voivat olla sekä rakenteelliset ominaisuudet että esim. hermolihassairaus. Jos normaali jalan muoto muuttuu ja kaarijalkavirheasento on nopeassa tahdissa etenevä, on syytä konsultoida neurologia ennen leikkaushoidon suunnittelua. Konservatiivisina keinoina kuormitusvirheen hoidossa voidaan käyttää kevennystukipohjallisia.

Leikkaushoito on useiden toimenpiteiden yhdistelmä. Toimenpiteet kohdistuvat sekä luisiin rakenteisiin että pehmytkudoksiin. Toimenpideyhdistelmä valitaan potilaskohtaisesti. Leikkaushoito on sitä laajempi, mitä vaikeampi virheasento lähtötilanteessa on. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi oleellista on tehdä nilkan asentoon vaikuttavien lihasryhmien balansointi tarvittavin jännesiirretoimenpitein.