Peroneusjänteiden sairaudet

Nilkan ulkokiertäjälihaksia eli peroneuslihaksia on kaksi, pidemmällä lihaksella on lisäksi jalan päkiäponnistukseen osallistuva toiminto. Ulomman kehräsluun takana ilmenevä turvotus ja jalkaterän ulkosyrjälle säteilevä kipuoire ovat merkkejä peroneusjänteiden sairaudesta. Ajan myötä jännevaurio aiheuttaa päkiäponnistuksen ja ulkokiertovoiman heikkoutta.

Lyhyemmän peroneuslihaksen jänne kulkee aivan ulkokehräksen takaa ja vahingoittuu herkästi nilkan nyrjähdyksessä. Pitkittäinen halkeama eli SPLIT-repeämä on tyypillinen vamma. Pitkittäinen halkeama voi tulla myös jännerappeuman seurauksena ilman edeltävää tapaturmaa. Oireilevan repeämän hoito on leikkaushoito, jossa tehdään jänteen siistiminen eli reviisio. Hyväkuntoinen jänne ommellaan ehjäksi ja hauraan jänteen repeämässä päädytään osapoistoon. Jos poistettava osa on >50 % jänteen paksuudesta, on suosituksena jänteen koko poisto ja katkaisukohdan yhdistäminen pitkän peroneuslihaksen jänteeseen. Jos nilkka on mekaanisesti löysä, tehdään samassa yhteydessä nivelsiteiden korjaava leikkaus.

Peroneusjanne
Ulkokiertäjäjänteen (peroneus brevis) halkeama eli split-repeämä

 

Nilkan virheellinen linjaus altistaa peroneusjänteiden rappeumalle. Erityisesti kaarijalkaan liittyvässä kantapäiden sisäkierrossa jänteisiin kohdistuu huomattava ylikuormitus. Leikkaushoidossa linjausvirhe pitää huomioida ja tehdä tarvittaessa kantaluun linjauksen korjaus. Pitkän peroneusjänteen rappeuma saattaa johtua myös jalkaterän etuosan virheasennosta ja sisäsyrjän epätukevuudesta. Tällöin suosituksena on ensimmäisen jalkapöytäluun tukevoittaminen Lapidus luudutuksella, jolloin pitkän peroneusjänteen tekemä työ kevenee ja kipuoire poistuu.