Ylemmän nilkkanivelen nivelrikko

Nilkan turpoilu, jäykkyys ja huono rasituksen sieto voi johtua ylemmän nilkkanivelen nivelrikosta. Sääriluun ja telaluun nivelrustojen ohentuessa nilkan liikeala vähenee. Nivelpintojen reunat terävöityvät ja kasvattavat ulkonevat vallit, jotka voivat murtua nivelen sisäisiksi irtokappaleiksi. Lievän nivelrikon oireet voivat olla rasituksen jälkeen ilmenevää särkyä ja liikkeellelähdön kankeutta. Vähitellen kipu tulee jatkuvaksi ja kaikkea liikkumista haittaavaksi. Joustavien nivelrustojen kuluessa pois, nilkan liikeala tulee hyvin niukaksi ja liikkeessä voi kuulua rahinaa. Nilkan linjaus voi painua vinoon.

Ylemmän nilkkanivelen ylä- ja alasuunnan liikkeiden jäykistyessä alemman nilkkanivelen jousto voi kompensoivasti lisääntyä ja huomattavan pitkälle edenneessä nivelrikossa todetaan myös alemman nilkkanivelen kulumia. Nivelrikko on etenevä sairaus. Etenemisen nopeus on yksilöllistä, samoin kuluman aiheuttama kipu ja liikuntakyvyn aleneminen.

Konservatiivisena hoitona käytetään kipulääkkeitä, nilkkaa tukevien lihasvoimien ylläpitoa ja yleistä liikunnallista aktiivisuutta. Nilkkatuki tuo apua epätukevuuteen ja turpoiluun. Painon pitäminen kurissa ja savuttomuus ovat suositeltavia. Tulehduskipulääkkeitä käytetään oireenmukaisena hoitona.

 

Nilkan nivelrikon leikkaushoito

Lievän nivelrikon pinnekipuun ja irtokappaleiden aiheuttamaan lukko-oireeseen saadaan väliaikainen apu tähystysleikkauksella. Sairauden etenemistä tähystys ei pysäytä.

Pitkälle edenneen nivelrikon hoito on jäykistävä luudutusleikkaus. Sillä saavutetaan kivun hoito ja nilkka on tukeva, mutta jäykkyys rajoittaa liikkumista. Jäykkyyttä hallitaan kengillä, joiden ulkopohjan kärki on pyöristetty keinahtavaksi.

Nilkan tekonivelleikkaus on teknisesti vaativa toimenpide, johon liittyy huomattavia komplikaatioriskejä. Se soveltuu parhaiten iäkkäille ja kevytrakenteisille potilaille, joilla nilkan liikkuvuuden säilyttämisellä voi olla ratkaiseva merkitys yleiselle liikuntakyvylle. Tekonivelleikkaukset tulee keskittää yliopistosairaaloihin.