Isovarpaan tyvinivelen nivelrikko

Isovarpaan tyvinivelen nivelrikossa nivel on jäykistynyt ja liike on muuttunut kivuliaaksi. Pitkälle edenneessä kulumassa nivelen rustopinnat ovat hävinneet ja nivelen ympärille on kehittynyt ylimääräisiä luukyhmyjä.

Isovarpaan jäykkyys voi tulla ilman selkeää syytä, mutta jalan poikkeavalla toiminnalla katsotaan olevan altistava vaikutus.Ensimmäisen jalkapöytäluun kohoasento ja askelluksen ponnistuksen tapahtuminen isovarpaan varassa asemoi nivelen väärin ja jäykistää niveltä askelluksen aikana. Varvas on tällöin liian alhaalla jalkapöytäluuhun nähden ja tyvinivel toimii väärin. Tämä kuluttaa nivelpintaa ensimmäisenä nivelen yläosasta ja sairauden alussa nivelen päälle tulee kivulias luuvalli. Askelluksessa tuleva isovarpaan kipu ohjaa vaistomaisesti kuormitusta jalan ulkosyrjälle ja tämän kipuväistön seurauksena isovarpaan liike kävellessä edelleen vähenee. Noidankehä on valmis. Nivelen jäykkyys voidaan tavata jo hyvin nuorella potilaalla, jopa alle 20 v iässä.

 

Liikkeen säästävä hoito

Oireilun alkuvaiheessa kannattaa tehdä askelluksen ja jalan toiminnan tarkistus fysioterapeutin vastaanotolla. Harjoitteissa pyritään tekemään isovarpaan pitkän koukistajalihaksen ylitoiminnan purku ja tehostamaan päkiäponnistusta nilkan pitkän ulkokiertäjälihaksen vahvistuksella.

Lievässä nivelrikossa voidaan tehdä nivelen liikkeen säästävä leikkaushoito, jossa nivelen päällä oleva luuvalli poistetaan ja asemoidaan jalkapöytäluun pää uudelleen luun tyven katkaisun ja käännön avulla. Jos ensimmäisen jalkapöytäluun kohoasento on huomattava ja kyseessä on nuori potilas, suosittelen tätä nivelen liikkeen säästävää leikkausta. Tällä menetelmällä nivelen toimintaedellytykset saadaan palautettua ja nivelen varhainen menetys estettyä. Leikkauksen jälkitilassa fysioterapeuttinen kuntoutus on edelleen oleellinen uuden kävelytavan opettelussa.


Jäykistävä luudutusleikkaus

Jos isovarpaan tyvinivelrikko on edennyt pitkälle eikä edellytyksiä säästävään hoitoon ole, on leikkaushoitona nivelen jäykistävä luudutusleikkaus. Tämä hoito on ajankohtainen silloin, kun nivelen liike on hyvin kivulias ja röntgenkuvassa todetaan jo epämuotoinen nivel. Potilas on helpottunut kivun poistuttua ja valmiiksi niukkaliikkeisen nivelen toiminnallinen muutos on pieni.

Luudutusleikkauksen tekninen vaikeus on asemoinnissa ja leikkausriski liittyy luutumisen onnistumiseen. Asemoinnissa pitää huomioida jalkaholvin korkeus, joka vaihtelee potilaskohtaisesti. Luutumisen varmistamiseksi suosittelen lukkolevykiinnitystä, jolla kiinnityksestä saadaan mahdollisimman tukeva. Luudutetun nivelen kanssa liikunnan harrastus on mahdollista. Korollisten kenkien pitämisessä rajana on n. 4 cm kanta.