Jalkaterän rasitusmurtumat

Liiallisen rasituksen myötä jalkapöytäluiden rakenne haurastuu ja näihin ilmaantuu askelluskipua. Jos voimakas kuormitus edelleen jatkuu, luuaines antaa periksi ja syntyy rasitusmurtuma. Jalkapöydän päällä on laakea hailakanpunerva turvotus. Pitkien jalkapöytäluiden putkiluualueelle tulevat rasitusmurtumat voidaan todeta tavallisella röntgenkuvauksella kolmen viikon kohdalla niiden syntymisestä. Hiusmurtuman ympärille kehittyy uudisluukaulus. Jos kuvaus tehdään ennen kolmea viikkoa, diagnoosi voi jäädä tekemättä, vaikka murtuma olisikin jo syntynyt. Jalkapöytäluun rasitusmurtumat paranevat kävelyä vähentämällä ja pitämällä kovapohjaista painetta tasaavaa jalkinetta.

Nilkan alueen hohkaluiden rasitusmuutokset todetaan MRI tutkimuksella ja niiden toipumisennuste ja –aikataulu liittyvät murtumien sijaintiin ja vaikeusasteeseen.  Jalan rasitusmurtumia tavataan virheasentojen yhteydessä. Tällöin hoito pitää kohdistaa virheasentoon. Nilkan alueen rasitusmurtumat ovat tyypillisiä myös kasvuiässä olevilla nuorilla, joilla urheiluun liittyvää hyppyjä sisältävää lajiharjoittelua on paljon.