Vaivaisenluu eli hallux valgus

Määritelmä ja oireet

Vaivasenluulla tarkoitetaan virheasentoa, jossa ensimmäinen jalkapöytäluu on kääntynyt sisäänpäin ja isovarvas on vastaavasti kallistunut ulospäin kohti pieniä varpaita. Vaivasenluu ei ole ylimääräisestä luukyhmystä johtuva kosmeettinen ongelma vaan jalan normaalia toimintaa haittaava virheasento. Vaivasenluulinjaus voi muodostua jo kasvuiässä rakenteellisena ominaisuutena tai myöhemmällä iällä tukikudosten haurastumisen myötä. Virheasennon myötä isovarpaan tyvinivelen toiminta muuttuu epäedulliseksi ja nivel voi tulla kipeäksi.

Vaivasenluu aiheuttaa jalan kuormitusvirheen, jossa jalan etuosan tuki on alentunut isovarpaan puolella päkiää.  Oireita tulee silloin päkiäkipuna pienten varpaiden päkiän kohdalle. Lisäksi jalan ponnistusvoima ja tasapaino heikkenevät. Vaivasenluuhun liittyy ajan myötä myös pienten varpaiden virheasentoja. Kippuraiset vasaravarpaat ja toisten varpaiden kanssa ristiin kallistuvat varpaat ovat tuttuja ilmiöitä vaivasenluun rinnalla. Vaivasenluun virheellinen kuormitus jalan etuosassa voi johtaa myös nilkan linjauksen painumiseen korostuneeseen pronaatioon ja lopulta koko nikan ja jalkaterän latuskajalkavirheasentoon.

Vaivasenluun hoito

Vaivasenluun konservatiivinen hoito tuottaa tulosta, jos virheasento on lievä, helposti palautuva ja joustava. Tällöin voidaan lihastoimintoja harjoittaen ja pohjelihaksen joustoa parantamalla saada riittäviä tuloksia. Ihon hankausoireita voidaan lievittää varvasvälisuojalla. Apuvälineet eivät korjaa kuormitusvirhettä. Jos virheasento on pitkälle edennyt, on leikkaushoito ainoa pysyviä tuloksia tuottava hoitokeino.

Leikkaushoidon menetelmiä

Leikkaushoidon aiheena on virheasentoon liittyvä kipuoire. Leikkausmenetelmiä on lukemattomia ja kunkin potilaan kohdalla hoitomenetelmä on valittava yksilöllisesti. Yleisin ongelma on se, että leikkausmenetelmä valitaan röntgenkuvan perusteella eikä huomioida jalan ominaisuuksia kuten kudoslaksiteettia ja iän mukanaan tuomaa nivelten löystymistä.

 

Lievä ja suhteellisen tukeva virheasento korjataan jalkapöytäluun osteotomialla, eli sahauslinjan myötä tehtävällä luun muovauksella. Leikkauksessa korjataan varpaan linjaus ja tyvinivelen asemointi. Osteotomioita ovat esim. Chevron ja Scarf -nimikkeillä tehtävät leikkaukset. Isovarpaan välinivelen kallistuma, joka ohjaa varpaan kärkeä pieniin varpaisiin päin korjataan samalla ns. Akin osteotomialla poistamalla pieni kiila isovarpaan tyviäsenestä. Kiinnitykset tehdään titaanisin ruuvein, jotka eivät vaadi myöhempää poistoa.

Kuva: Chevron ja Akin osteotomiat.

 

Jos päkiä on voimakkaasti levinnyt, on jalkapöytäluun tyvessä yleensä kulunut ja löystynyt nivel. Voimakkaaseen virheasentoon liittyy myös jalkapöytäluun kiertymä. Keski-iässä olevien potilaiden ikäryhmässä turvallisin ja pysyvimmän tuloksen tuottava menetelmä on ns. Lapidus-leikkaus, jossa nämä virheet korjataan ja nivelen löysyys otetaan hallintaan luudutuksella.  Tällöin jalkaterän keskellä oleva jalkapöytäluun tyvinivel luudutetaan ja isovarpaan tyvinivel jää liikkuvaksi.  Virheasento on pakko korjata isovarpaan liikkeen poistavalla luudutuksella ainoastaan, jos isovarpaan tyvinivelessä itsessään on voimakas kuluma.

Hallux valgus leikkaushoito lapidusleikkauksella 1

Kuva: Esim. pt 1: Hallux valgus leikkaushoito Lapidus leikkauksella

Kuva: Esim. pt 1: Hallux valgus ennen ja 6 vkoa Lapidus leikkauksen jälkeen

Hallux valgus lapidus 2

Kuva: Esim pt 2: Hallux valgus leikkaushoito Lapidus leikkauksella

Hallux valgus lapidus 3

Kuva: Esim pt 2: Hallux valgus ennen ja 3 kk Lapidus leikkauksen jälkeen

Kuva: Esim. pt 3: Hallux valgus ja latuskajalka

Kuva: Esim pt 3: Hallux valgus ja latuskajalka 10 vkoa leikkauksesta

 

Nuoren potilaan rakenteellisen eli kasvun myötä ilmenneen vaivasenluun korjaus eroaa huomattavasti vanhemmalle väestölle suositelluista leikkaustekniikoista. Tällöin oleellista on korjata isovarpaan tyvinivelen nivelpinnan kallistuma. Tämän ns. juveniili hallux valgus -potilasryhmän osuus on n. 10%  vaivasenluupotilaista. Nuoren potilaan nivelvälejä ei luuduteta, vaan virheasennon korjaus tehdään muilla keinoilla. Korjaus vaatii tavallisesti kaksoisosteotomian, jossa sahauslinjat tehdään sekä jalkapöytäluun tyveen että kärkeen.

 

 

Aiemmin leikatun mutta uusiutuneen virheasennon korjausleikkaus on haasteellinen toimenpide. Leikkaus voi olla laaja, käsittäen sekä jalkaterän etuosan että nilkan toimenpiteitä.

Kuva: Esim. pt 4: Hallux valgus ja latuskajalka. Uusintaleikkaus myöhäiskorjauksena ennen ja 10 viikkoa leikkauksen jälkeen. 

 

Jälkihoito

Jos vaivasenluun lisäksi on jo muodostunut pienten varpaiden virheasentoja, korjataan nämä samassa leikkauksessa erilaisin toimenpideyhdistelmin (ks. vasaravarvas). Laajan jalkaterän etuosan leikkaushoidon jälkihoito on kuitenkin samanlainen ja samanpituinen kuin pienenkin leikkauksen. Kantakorokekenkää käytetään 6 viikkoa aina liikkuessa ja sen jälkeen aloitetaan fysioterapeutin neuvoma kuntouttava harjoittelu. Jalan sidos tehdään päivittäin 2-6 viikkojen aikana varmistamaan toipumista, sidoksen opettaa haavahoitaja aina ompeleiden poiston yhteydessä. (ks. lomakkeet: hallux valgus sidontaohje). Jälkihoito toteutetaan kipsisaappaalla, jos on jouduttu tekemään myös jalan takaosan muovaus.