Tutkimukset

 

Jalan tärkein tutkimus on kliininen tutkimus, joka tehdään ensikäynnillä. Jalan monimutkaisesta rakenteesta ja toiminnasta johtuen kivun syyn selvittely vaatii huolellisuutta, perusteellisuutta ja riittävää ajankäyttöä. Pitkään jatkunut jalan kiputila johtaa tyypillisesti uusiin ongelmiin kipuväistön ja virheellisen askelluksen myötä. Kliiniseen tutkimukseen kuuluvat mm. huomiot nilkkojen linjauksista, jalkaterien ryhdistä, lihasten motorisesta kontrollista, lihasvoimista, nivelten liikealasta ja niveliä tukevien rakenteiden stabiliteetista. Tasapaino ja askellus arvioidaan. Oireilevaa jalkaa verrataan aina toiseen jalkaan. Ihon väri, tunto ja jalkapohjan kovettumat huomioidaan. Hyvää kliinistä tutkimusta täydennetään jalan kuvantamisilla.

Jalan kuvantamiset

Röntgenkuvaukset tehdään seisten. Jalan asennosta voidaan tehdä päätelmiä ainoastaan seisten otetuista kuvista. Jalkaterän etuosan ongelmissa riittää jalkaterän rtg kuvaus. Nilkan alueen ongelmissa on syytä kuvata nilkan lisäksi myös jalkaterä. Suosittelen lääkäreille seuraavia pyyntöjä kuvausten lähetteisiin:

  • Jalkaterän rtg: Jalkaterän AP-kuva ja sivukuva kantapäistä varpaisiin seisten.
  • Nilkan laaja rtg: Jalkaterän AP kuva, sivukuva kantapäistä varpaisiin ja nilkan AP kuva seisten.

Kerroskuvaukset kuuluvat lisäkuvantamisiin. Magneettikuvauksella (MRI) saadaan arvokasta lisätietoa pehmytkudoksista, jotka eivät tavallisissa rtg kuvissa näy. MRI:n avulla voidaan tarkentaa diagnoosia, josta kliinisen tutkimuksen perusteella herää epäily. Hyvän MRI kuvauksen edellytys on lähettävän lääkärin tarkka kysymys radiologille. Tällöin kuvaus tehdään teknisesti oikein ja radiologi kiinnittää huomion oleellisiin asioihin lausuntoa antaessa.

Tietokonekerroskuvauksessa (TT) saadaan lisätietoa luisista rakenteista. TT kuvaus on ensisijainen, kun arvioidaan esim. murtumien tai leikkauksissa tehtyjen luudutusten luutumisastetta. TT kuvauksella tarkennetaan nivelrikkomuutosten laajuutta jalkaterässä ja nilkassa. Kartiokeila TT on tarkka nilkan nivelrustojen tutkimusmenetelmä varsinkin, jos kuvaus tehdään nivelen sisäisellä varjoainetehosteella. Kartiokeila TT on tavallista TT kuvausta tarkempi ja se voidaan myös tehdä seisten, jolloin jalan ryhti nähdään 3D rakenteena.

Ultraäänitutkimusta käytetään esim. injektioiden ohjauksessa. Sairauksien diagnostiikassa se on rajallisempi kuin edellä mainitut kerroskuvaukset.

ENMG tutkimus (Elektroneuromyografia)

ENMG tutkimuksella saadaan tietoa hermojen ja lihasten toiminnasta. Se on hyödyllinen tutkimus esim. hermopinnediagnostiikassa hermon vaurioasteen ja vaurion sijainnin selvittämisessä. ENMG tutkimuksella voidaan diagnosoida myös hermolihassairauksia, joiden seuraukset saatetaan todeta ensimmäisenä jalan alueella.

Lue lisää: