Usein kysyttyä

Onko leikkauksen jälkeen kipuja?  

Leikkauksen jälkeisen kivun hoidoksi tehdään erilaisia puudutuksia. Laitan itse kaikille jalkaterän etuosan leikkauspotilaille leikkauksen yhteydessä nilkan johtopuudutuksen pitkävaikutteisella paikallispuudutteella. Puudutuksen vaikutus kestää n. 17 tuntia ja puuduttaa tehokkaasti koko jalkaterää estäen leikkauksen jälkeistä kipua. Paikallispuudute laitetaan myös nilkan leikkaushaavoihin. Puudutusten avulla kotiinlähtö on helppoa päiväkirurgisten leikkausten jälkeen. Laajoissa leikkauksissa anestesialääkärimme tekevät polvitaipeen tasolle vastaavat puudutukset, jolloin kivun hoito on tehokasta sekä nilkan että jalkaterän alueella. Polvitaipeen puudutukset tehdään osastohoidon aikana. Myös raajan kohoasento osastolla ja kotona auttaa tehokkaasti kivun hoidossa. Kirjoitan reseptin kipulääkkeille kotiin lähtiessä.


Tehdäänkö leikkaukset selkäpuudutuksessa vai nukutuksessa?

Jalan leikkaukset voidaan tehdä joko selkäpuudutuksessa tai nukutuksessa eli yleisanestesiassa. Molempia anestesiamuotoja käytetään. Anestesialääkäri tekee suosituksen anestesiamuodosta. Anestesian suunnitteluun vaikuttavat potilaan perussairaudet, leikkaustyyppi, leikkauksen kesto ja potilaan omat toiveet. Nuorille potilaille suositellaan yleisanestesiaa psyykkisten seikkojen ja jännityksen vuoksi.


Pääseekö leikkauksen jälkeen samana päivänä kotiin?

Osa jalkakirurgisista leikkauksista on päiväkirurgisia leikkauksia, jolloin kotiin pääsee samana päivänä. Laajojen leikkausten kohdalla päiväkirurgia ei ole riskien hallinnan kannalta turvallista. Silloin potilas jää vuodeosastollemme hoitoon 1-2 vrk ajaksi. Vuodeosastollamme on potilaille omat modernisti varustellut potilashuoneet. Vuodeosastohoidon aikana raajaa pidetään kohoasennossa, sidoksia voidaan vaihtaa ja anestesialääkärin kipuhoidot ja puudutukset voidaan toteuttaa valvotusti.


Kuinka pitkä sairasloma leikkauksen jälkeen tulee?

Sairasloman pituus riippuu sekä leikkauksen tyypistä että työn vaatimuksista. Jalkaterän etuosan leikkausten jälkeen tyypillinen sairasloman pituus on 6-7 vkoa. Toimistotyöhön paluu sujuu nopeammin kuin fyysiseen tai paljon liikkumista ja matkustelua sisältävään työhön. Laajojen leikkausten jälkeen sairasloman pituus voi olla jopa 3-4 kk. Osa sairaslomasta menee kuntoutuksen parissa, joka on tärkeä osa hoitoa ja hyvän lopputuloksen edellytys.


Milloin leikkauksen jälkeen voi ajaa autoa?

Autoa ei voi ajaa, jos poljinjalassa on kipsi tai hoitokenkä. Automaattivaihteista autoa voi siis ajaa, jos on leikattu vasen jalka. Tämäkin on turvallista vasta, kun haavat ovat parantuneet ja turvotukset laskeneet eli aikaisintaan 2 vkon kohdalla leikkauksesta.


Mitkä ovat leikkauksen riskit?

Tavalliset riskit liittyvät haavojen paranemiseen ja esim. luudutettavien nivelvälien luutumiseen. Riskejä hallitaan huolellisella potilasohjauksella ja leikkaustekniikalla. Tupakointi ja diabetes ovat tavallisimmat ongelmia aiheuttavat tekijät. Diabeteksen hyvä hoitotasapaino ennen ja jälkeen leikkauksen on hallittavissa sokerien seurannalla, ruokavaliolla ja lääkityksen tehostamisella. Leikkausta edeltävästi pitkäaikainen verensokeri eli HbA1c tulisi olla < 7 %.  Tupakoinnin lopetus viimeistään 1 kk ennen leikkausta on edellytys leikkaukseen pääsylle. Tupakoimattomuutta pitää jatkaa vielä kuukausia senkin jälkeen, kun parantuminen on odotettavaa. Jos jalan verenkierron tilasta herää epäily ennen leikkausta, pyydetään verisuonikirurgia tekemään arvio, onko leikkaus verenkierron suhteen turvallinen. Turvotus heikentää haavojen paranemiskykyä. Leikkauksen jälkeinen turvotus hallitaan raajan kohoasennolla. Haavoilla voidaan käyttää turvotuksen hoidoksi myös erityisiä tyhjiöimuhaavatyynyjä, jos riskit tiedetään korkeiksi ja leikkaus on kuitenkin välttämätön. Jos haavojen kanssa tulee ongelmia, koulutetun haavahoitajan ammattitaito on korvaamaton apu haavojen paikallishoidossa. Tapamme on, että potilasta pyydetään lähettämään valokuvat puhelimen välityksellä sekä haavahoitajalle että lääkärille, jolloin haavojen paranemista voidaan tarkasti seurata.


Miten leikkaukseen pääsee?

Vastaanottokäynnillä tehdään perusteellinen kliininen tutkimus ja tutkimusta täydennetään kuvantamisilla. Kun leikkausaihe on selvä, voidaan leikkaus sopia tehtäväksi n 2-3 vkon odotusajalla. Jos sinulla on tutkimusta vaativia perussairauksia, tehdään laboratoriokokeet ja tarvittaessa toisten erikoisalojen konsultaatiokäynnit leikkausta edeltävästi.


Olet tutkinut minut ja suunnitellut jalkani leikkaushoidon, mutta vakuutusyhtiöni ohjaa minut toiseen hoitopaikkaan leikattavaksi. Mitä nyt teen?

Vakuutusyhtiöt ohjaavat vapaaehtoisten vakuutusten haltijoita voimakkaasti omiin kumppanuussairaaloihinsa. Työtapaturmien ja liikennevahinkojen kohdalla vakuutusyhtiöillä on oikeus määrätä hoitopaikkasi, mutta vapaaehtoisten vakuutusten kohdalla asia riippuu vakuutussopimuksesi ehdoista.  On tärkeää, että selvität nämä ehdot. Onko sinulla oikeus valita lääkärisi ja hoitopaikkasi itse vai voiko vakuutusyhtiö päättää sen puolestasi?  Olen neuvonut potilaitani pitämään oikeuksistaan kiinni, jos vakuutussopimus ei velvoita potilaita noudattamaan vakuutusyhtiön ohjausta.

On tavallista, että vakuutuksesi lopulta korvaa leikkaushoidon myös Mehiläisessä, jos olet ensin maksanut leikkauksesi itse ja haet jälkeenpäin kuluja vakuutusyhtiöltäsi takaisin. Näihin tilanteisiin Mehiläisessä on tarjolla SVEA rahoitus, jolla saa kulutonta luottoa 30-60 päivän ajaksi. Rahoituksesta voi kysyä sähköpostitse  asiakasinfo@svea.fi tai puhelimitse 09 4242 3330 ma-pe 9-17. Myös leikkauskoordinaattorimme voi auttaa sinua tässä asiassa (kts. yhteystiedot).

Jalan leikkaushoidot ovat vaativia ja leikkauksesta päättää leikkauksen suorittava kirurgi oman ammattitaitonsa ja kokemuksensa pohjalta. Leikkauspäätökset tulee aina tehdä yhdessä potilaan kanssa, joten näitä leikkauksia ei voida liukuhihnamaisesti ohjelmoida tehtäväksi muualla. Leikkaavalla lääkärillä on velvollisuus henkilökohtaisesti informoida potilasta siitä, mitä kyseisellä leikkauksella voidaan saavuttaa, mitä ei voida saavuttaa, mitkä ovat leikkauksen riskit ja mikä on toipumisaika?